Skip to main content

De nieuwe Stimuleringsregeling Innovatie TAZ-WOZO (SIT), opvolger van de Stimuleringsregeling E-Health Thuis (SET), zal naar verwachting in mei 2024 worden opengesteld voor het indienen van aanvragen. Het doel van deze regeling is het stimuleren van gezamenlijke activiteiten om zorg- en ondersteuningsprocessen te transformeren en anders te organiseren om zo de zorg te ontlasten. De conceptregeling is inmiddels bekend.

 

Met de SIT wil men bereiken dat zorg- en ondersteuningsmedewerkers effectiever worden ingezet en ook minder. Daarnaast is het doel van deze innovatieregeling dat mensen met een chronische ziekte of beperking aanvullende mogelijkheden krijgen om langer zelfstandig thuis te wonen met gelijkblijvende of verminderde inzet van zorg- en ondersteuningsmedewerkers.

Digitale of hybride processen

Het realiseren van een effectievere inzet van zorgmedewerkers en ‘langer zelfstandig thuis wonen’ kan bereikt worden door op grotere schaal digitale of hybride processen toe te passen en deze in te bedden in de reguliere werkprocessen. Ook het organiseren van een duurzame wijze van borging van digitale of hybride zorgprocessen in inkoop- en contractafspraken, speelt een belangrijke rol.

Subsidie aanvragen

De activiteiten die vallen onder deze regeling hebben betrekking op:

A. Investering in of exploitatie van een innovatieclusterB. Proces- en organisatie-innovatie (borgen en opschalen van digitale/hybride processen (E-Health)C. OpleidingsactiviteitenD. Implementatiestart

Voor de activiteiten A, B en C bedraagt de subsidie 50%, met een maximum van € 750.000 per organisatie. Voor activiteit D kan maximaal € 25.000 worden verkregen.

Grote organisaties (meer dan 250 werknemers) ontvangen 50% voor opschaling en borging van E-health toepassingen (activiteit B) als zij een samenwerkingsproject indienen met een zorginkoper (zorgverzekeraar, zorgkantoor of gemeente). Als dit niet het geval is, dan kunnen grote organisaties maximaal 15% subsidie hiervoor ontvangen.

De regeling wordt naar verwachting gepubliceerd in maart. De verwachte openstelling is in mei 2024.

Meer weten?

Neem dan contact op met Igor Heinen: iheinenl@finestri.nl|06 – 23 34 16 71.