Skip to main content

Op 14 mei a.s. gaat de nieuwe Stimuleringsregeling Technologie in Ondersteuning en Zorg (STOZ) van start. Deze regeling is de opvolger van de SET-subsidie. Het doel van de regeling is het stimuleren van activiteiten voor het transformeren en anders organiseren van zorg- of ondersteuningsprocessen via de inzet van digitale of hybride processen. In 2024 is er een budget van € 55 miljoen beschikbaar.

 

De STOZ-regeling is bedoeld voor:

  • het implementeren en opschalen van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning, uitgedrukt in aantallen cliënten, mantelzorgers of zorg- of ondersteuningsmedewerkers;
  • het structureel inbedden van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning in de reguliere werkprocessen, al dan niet door aanpassing van die processen en het opleiden van zorg- of ondersteuningsmedewerkers;
  • het duurzaam borgen van digitale of hybride processen in zorg of ondersteuning in inkoop- en contractafspraken met inkopers.

Subsidie aanvragen

De subsidie bedraagt 50% van de in aanmerking komende kosten met een maximum van € 750.000. Aanvragen kunnen vanaf 14 mei 2024 tot en met 20 december 2024 worden ingediend.  Subsidie wordt verstrekt op volgorde van binnenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie of bij vragen kun je contact opnemen met Igor Heinen:
iheinen@finestri.nl of 06 23 34 16 71