Skip to main content

MKB-bedrijven kunnen vanaf maart 2020 subsidie aanvragen voor initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Het kabinet heeft hiervoor €48 miljoen beschikbaar gesteld. Ook grotere bedrijven uit de horeca, de landbouw en de recreatiesector kunnen aanspraak maken op subsidie. Hiervoor is nog eens 1,2 miljoen extra beschikbaar gesteld. Met de Stimuleringsregeling Leren en ontwikkelen (SLIM-regeling) wil minister Koolmees bijdragen aan het vergroten van de inzetbaarheid van mensen op de arbeidsmarkt.

 

In het mkb is leren en ontwikkelen minder vanzelfsprekend. Werkgevers hebben daar vaak minder tijd, geld of kennis voor dan grotere bedrijven. Ook in de landbouw, de horeca en de recreatiesector, waar veel sprake is van seizoensarbeid, wordt minder geïnvesteerd in scholing en ontwikkeling van mensen. Met de SLIM-regeling wil het kabinet het aantrekkelijker maken voor werkgevers om bij te dragen aan leerrijke werkomgeving.

Voor wie is de SLIM-regeling?

De subsidieregeling staat open voor drie groepen aanvragers:

  • Individuele mkb-ondernemingen;
  • Samenwerkingsverbanden in het mkb en daarnaast;
  • De grootbedrijven uit de sectoren landbouw, horeca en recreatie.

Welke initiatieven komen in aanmerking?

Vanaf 2 maart 2020 kunnen bovengenoemde partijen subsidie aanvragen voor allerlei initiatieven gericht op leren en ontwikkelen. Denk hierbij aan:

  • Het onderzoeken van scholings- en opleidingsbehoeften in de onderneming;
  • Het laten ontwikkelen van loopbaanadviezen voor werkenden in de onderneming;
  • Initiatieven gericht op het ontwikkelen of invoeren van een methode die werknemers in de onderneming stimuleert kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Bijvoorbeeld door het oprichten van een bedrijfsschool of het ontwikkelen en realiseren van een systeem van periodieke ontwikkelgesprekken met werknemers in de onderneming;
  • Het bieden van een praktijkleerplaats ten behoeve van een praktijkopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.

Meer weten?

Voor meer informatie verwijzen we graag naar het factsheet over de SLIM-regeling. Heb je na het lezen nog vragen? Onze collega Raymond van de Peppel helpt je graag verder met de subsidieaanvraag!