Skip to main content

ZonMw heeft een nieuwe subsidieoproep gepubliceerd: Projectideeën – Onderbouwen en verbeteren multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici. Deze subsidie is gericht op het onderzoeken van de meerwaarde en het proces van de multidisciplinaire samenwerking tussen huisartsen, verpleegkundigen en/of verzorgenden en paramedici. De subsidieoproep sluit aan bij brede ontwikkelingen in de zorg zoals de landelijke beweging van ‘De Juiste Zorg op de Juiste Plek (JZOJP)’.

De subsidieronde heeft als doel om binnen nieuw op te richten of bestaande samenwerkingsverbanden tussen huisartsen, verpleegkundigen en paramedici de meerwaarde van de multidisciplinaire samenwerking te onderzoeken en onderbouwen, en het proces van samenwerken te beschrijven, te evalueren en te verbeteren. Het primaire uitgangspunt van de samenwerkingsverbanden is de meest optimale zorg voor de zorgvrager, zodat er verbetering is op een breed domein zoals (lichamelijk) functioneren, participatie in de maatschappij, langer thuis kunnen wonen, zelfmanagement/zelfredzaamheid en leefstijl.

Wie kunnen subsidie aanvragen?

Kennis- en onderzoeksinstellingen (universiteiten en hogescholen) die samenwerken met huisartsen, minimaal 1 verpleegkundige en/of verzorgende discipline en minimaal 1 paramedische discipline kunnen deze subsidie aanvragen. Samenwerking met minimaal twee, maar bij voorkeur meerdere zorgorganisaties (denk aan huisartsenpraktijken, gezondheidscentra en thuiszorgorganisaties) is een vereiste.

Voor deze subsidieronde is € 2.000.000,- beschikbaar. Voor een project kan maximaal € 300.000,- worden aangevraagd. De looptijd van projecten is maximaal 36 maanden.

Deadline

Het projectidee dient uiterlijk 22 juni 2021 te zijn ingediend. De deadline voor het indienen van de uitgewerkte subsidieaanvraag is 21 december 2021.

Meer weten?

Voor meer informatie over deze subsidieregeling neem je het beste contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl|06 – 23 34 16 71