Skip to main content

Het doel van deze nieuwe regeling is de kwaliteit van de wijkverpleging te verbeteren. Het is een populaire regeling. Tot 30 juni 2021 kan subsidie worden aangevraagd

 

Dit zijn de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  1. Het verbeteren van de deskundigheid van het desbetreffende team wijkverpleging;
  2. Het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging;
  3. Het verbeteren van de samenwerking in de keten;
  4. Het inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten;
  5. Het terugdringen van administratieve lasten;
  6. Het verbeteren van de basisinfrastructuur met betrekking tot ICT;
  7. Het uitvoeren van een project om een nieuwe technologie in de organisatie in gebruik te nemen.

De subsidie bedraagt voor de activiteiten a. tot en met f. minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 per activiteit. Voor activiteit g. bedraagt de subsidie ten hoogste € 25.000. De maximale subsidiepercentages bedragen 75%, bij activiteit a. is dit 50%.

 Meer weten?

Voor meer informatie neem je het beste contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71