Skip to main content

Het doel van deze nieuwe regeling is om de kwaliteit van de wijkverpleging te verbeteren. De subsidieregeling geeft zorgaanbieders en wijkverpleegkundigen de ruimte om projecten uit te voeren die nodig zijn om de doelstellingen uit het Hoofdlijnenakkoord wijkverpleging en het toekomstperspectief wijkverpleging te behalen.

 

De regeling ondersteunt de opstartperiode en de eerste periode van implementatie van de projecten. Het is de bedoeling dat zorgorganisaties (ZZP’ers en ketenpartners) op weg worden geholpen, waarbij de organisatie de activiteiten na het vervallen van de regeling zelf voortzet, bijvoorbeeld vanuit de reguliere bekostiging.

Voor wie is de regeling?

In aanmerking komen zorginstellingen en samenwerkingsverbanden van zorginstellingen en ZZP’ers die samen wijkverpleging verlenen dan wel diensten verlenen die daarmee in verband staan en die minimaal uit één zorginstelling bestaan.

De subsidiabele activiteiten bestaan uit:

  • A. Het verbeteren van de deskundigheid van het desbetreffende team wijkverpleging (50% subsidie, enkel subsidie over personele kosten betrokken verpleegkundigen en verzorgenden);
  • B. Het opzetten van een duurzaam team herkenbare en aanspreekbare wijkverpleging (75% subsidie);
  • C. Het verbeteren van de samenwerking in de keten (75% subsidie);
  • D. Het inzetten van levensbrede zelfbeoordelingsinstrumenten voor cliënten (75% subsidie);
  • E. het terugdringen van administratieve lasten (75% subsidie) ;
  • F. het verbeteren van de basisinfrastructuur met betrekking tot ICT (75% subsidie, eenmalige kosten t.a.v. implementatie hard- en software tot 30% subsidie);
  • G. het uitvoeren van een project om een nieuwe technologie in de organisatie in gebruik te nemen (75%, eenmalige kosten t.a.v. implementatie hard- en software tot 30% subsidie).

De subsidie bedraagt voor de activiteiten A tot en met F minimaal € 25.000 en maximaal € 250.000 per activiteit. Voor activiteit G bedraagt de subsidie ten hoogste € 25.000.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen van 3 mei 2021 tot en met 30 juni 2021 worden ingediend. Let op: de aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst.

Meer weten?

Wij helpen je graag verder met de SOW-subsidie. Voor meer informatie neem je het beste contact op met Igor Heinen: 06 – 23 34 16 71 | iheinen@finestri.nl.