Skip to main content

Ga je hernieuwbare energie produceren of CO2-reducerende technieken toepassen? Maak dan slim gebruik van de subsidieregeling Stimulering duurzame energieproductie en klimaattransitie (SDE++). Aanvragen kunnen worden ingediend van 24 november tot en met 17 december 2020. Er is in 2020 € 5 miljard beschikbaar.

 

Met ons eigen rekenmodel is snel inzicht te krijgen in de mogelijke subsidieomvang en kunnen wij je goed adviseren om de subsidieaanvraag secuur en op het juiste moment te doen. Er is sprake van een gefaseerde openstelling in vier fasen, waarbij de subsidie-intensiteit in elke fase toeneemt. Dit betekent dat projecten die in een latere fase worden ingediend kans hebben op een hoger subsidiebedrag. Hiertegenover staat wel het risico dat op dat moment het budget al is uitgeput.

Zon-Pv

Ook voor Zon-PV projecten kan weer subsidie worden aangevraagd. Eén van de voorwaarden is dat je beschikt over een grootverbruikersaansluiting. De berekening van de subsidie is complex en afhankelijk van een veelheid aan factoren, zoals:

  • Wat is het vermogen van de productie-installatie?
  • Verbruik ik de opgewekte elektriciteit zelf of ga ik deels terug leveren?
  • In welke fase van de openstelling wil ik indienen?

Meer weten?

Voor meer informatie over SDE++  neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20