Skip to main content

Het kabinet heeft besloten een aantal cruciale sectoren te ondersteunen met extra budget voor tijdelijke coronabanen. Voor de zorg komt €80 miljoen beschikbaar zodat werkgevers tijdelijk mensen kunnen aannemen op ondersteunende corona-gerelateerde functies. De nadere uitwerking van de subsidieregeling wordt zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

 

Het einde van de coronacrisis is nog niet in zicht en de druk op zorgmedewerkers blijft ongekend hoog. Om de zorg te ontlasten maakt de overheid bijna 5.000 fulltime coronabanen mogelijk. Bij parttime inzet zijn zelfs meer banen te realiseren. Coronabanen zijn banen waar geen of beperkte scholing voor nodig is, maar die wel belangrijke verlichting kunnen bieden in de werkdruk. Deze gesubsidieerde banen zijn bedoeld voor de tijdelijke, extra inzet van ondersteunend personeel.

Voorwaarden subsidieregeling coronabanen

 • Start met terugwerkende kracht 1 januari 2021 tot 1 juli 2021 (of 1 september 2021 als dit noodzakelijk is om een BBL-deelcertificaat af te ronden);
 • Doelgroep; alle zorgorganisaties die onder de definitie van het stagefonds vallen;
 • Het gaat om nieuwe instroom vanaf 1 januari 2021 ten behoeve van bovenformatieve banen ter ondersteuning van het personeel in de zorg;
 • Subsidie omvat volledige loonkosten gedurende 6 maanden plus een opslag van maximaal 20% voor begeleidingscapaciteit.
 • Coronamedewerkers moeten minstens 2 maanden minimaal gemiddeld 20 uur per week worden ingezet. Voor de duur van de arbeidsovereenkomst zijn verschillende varianten mogelijk maar de arbeidsovereenkomst mag maximaal 6 maanden duren;
 • De werkgever mag voor de coronabanen geen andere financiering aanwenden;
 • Verdeling van de subsidie gaat volgens het principe, wie het eerst komt, wie het eerst maalt.
 • De subsidie kan worden aangevraagd op 1 maart 2021.

Tijdpad

 • Begin februari: publicatie subsidieregeling en start voorregistratie zorginstellingen.
 • 1 maart: aanvraag subsidie mogelijk, met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2021.
 • 1 juli: sluiting subsidieperiode, behalve als mensen op een coronabaan een BBL-deelcertificaat van 6 maanden behalen. Dan is verlenging tot 1 september mogelijk.

Meer weten?

Meer informatie over de regeling wordt binnenkort gepubliceerd. Heb je vragen of wil jouw organisatie in aanmerking komen voor deze subsidieregeling? Neem dan gerust contact op met Raymond van de Peppel: 06-44430233 / Rvandepeppel@finestri.nl.