Skip to main content

De regeling Praktijkleren is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om meer praktijkleerplaatsen te realiseren. Vanwege het succes wordt de regeling verlengd met 5 jaar tot en met 31 december 2028. Ook zal het subsidiebudget in 2024 met € 19 miljoen worden verhoogd om het subsidiebedrag per leerling gelijk te kunnen houden.

 

Er zijn een aantal wijzigingen in de regeling waar we je graag over informeren. Dit zijn:

  • De sluitingsdatum om subsidieaanvragen in te dienen wordt 17 september 17:00 uur (van 2024 tot en met 2027). Alleen in 2028 is de sluitingsdatum 18 september 17:00 uur.
  • Een inschrijving in het Register Onderwijs Deelnemers (ROD) voor de leerlingen/studenten waarvoor u subsidie aanvraagt, is met ingang van studiejaar 2023/2024 een voorwaarde om voor subsidie in aanmerking te komen. De onderwijsinstellingen zijn verantwoordelijk voor het doorvoeren van de inschrijvingen van leerlingen en studenten voor de opleidingen en voor de BPV-periodes bij de leerbedrijven (in het ROD).

Ook voor mbo-leerlingen derde leerweg

De regeling geldt ook voor mbo-leerlingen in de derde leerweg (niet bekostigd onderwijs). Dit is vooral interessant voor mensen die niet een hele opleiding willen of kunnen volgen, maar zeker ook voor werkgevers die zo sneller aan nieuwe gekwalificeerde medewerkers kunnen komen. Denk hierbij aan jongeren met een rugzakje. Dit onderdeel van de regeling is met een jaar verlengd tot en met eind 2025.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de regeling Praktijkleren? Neem dan contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl|06 – 44 43 02 33