Skip to main content

De coronacrisis raakt veel ondernemers. Om deze ondernemers te ondersteunen neemt de overheid een aantal maatregelen. Eén van deze maatregelen is de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid (NOW). Het doel van deze maatregel is om het werkgevers mogelijk te maken om hun werknemers zoveel mogelijk in dienst te houden.

 

Door de coronacrisis hebben ondernemers te maken met een acute en zware terugval in de omzet. Indien deze terugval meer dan 20% bedraagt over een aaneengesloten periode van drie maanden (in de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020) kunnen ondernemers gebruik maken van de NOW-regeling zodat zij hun werknemers zo veel mogelijk in dienst kunnen houden voor de uren die zij werkten voor de coronacrisis.

Hoeveel bedraagt de subsidie? 

De NOW-regeling bestaat uit een tegemoetkoming in de loonkosten van werknemers (zowel met een vast contract als met een flexibel arbeidscontract). De subsidie kan oplopen tot 90% van de loonkosten. Het exacte subsidiepercentage is afhankelijk van de omzetdaling van de onderneming: als 100% van de omzet wegvalt, bedraagt de tegemoetkoming 90% van de loonsom. Valt 50% van de omzet weg dan is de tegemoetkoming 45% van de loonsom. De subsidie is van tijdelijke duur en geldt voor een tijdvak van drie maanden. Dit kan eenmalig worden verlengd voor een periode van nog eens drie maanden.

Voorwaarden voor het verkrijgen van subsidie

Aan de deelname aan de NOW-regeling is een aantal belangrijk voorwaarden verbonden:

  • De werkgever moet een omzetdaling verwachten van minstens 20%;
  • De aanvrager is verplicht om de loonsom zoveel mogelijk gelijk te houden. Dat betekent dat hij zijn werknemers 100% doorbetaalt;
  • De werkgever vraagt géén ontslag aan voor zijn medewerkers wegens bedrijfseconomische redenen tijdens de periode waarover hij de tegemoetkoming ontvangt;
  • De aanvrager is verplicht om de subsidie te gebruiken voor betaling van de loonkosten.

Wanneer indienen?

Aanvragen kunnen vanaf maandag 6 april 2020 tot 31 mei 2020 bij het UWV worden ingediend. Hiertoe zijn onder meer de volgende gegevens nodig:

  • Loonheffingennummer;
  • Omzet over 2019 (binnen het concern);
  • Loonsom in januari 2020;
  • Verwachte omzet over de drie maanden waarover de tegemoetkoming wordt aangevraagd.

Meer weten?

Wil je meer informatie over de NOW-regeling of zoek je hulp bij het opstellen en indienen van een aanvraag? Neem dan contact op met onze subsidieadviseur Rosalie van Esch.