Skip to main content

Steeds meer 55-plussers vinden het fijn om in een woonvorm te wonen waar het gemakkelijk is anderen te ontmoeten en elkaar te ondersteunen. Burgerinitiatieven, woningcorporaties en marktpartijen bouwen hiervoor ontmoetingsruimten met de subsidie Stimuleringsregeling ontmoetingsruimten in ouderenhuisvesting (SOO).

 

Doel van de subsidie is om een bijdrage te leveren aan de bouwkosten van een ontmoetingsruimte om het welzijn van ouderen te vergroten en het langer zelfstandig wonen beter mogelijk te maken. De regeling financiert de bouw van een ontmoetingsruimte bij woonvormen waar 55-plussers samenwonen (geclusterde woonvormen). Dit kunnen nieuwe woonvormen zijn, maar ook bestaande complexen.

Subsidie aanvragen

Vanaf 10 januari 2023 is het weer mogelijk om aanvragen in te dienen. De subsidie bedraagt tussen de € 100.000 en € 175.000.

Meer weten?

Mocht je vragen hebben over innovatiesubsidies in de zorg, neem dan contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71.