Skip to main content

Door de coronacrisis kunnen er problemen ontstaan met de subsidieverantwoording. Omdat trainingen ook op afstand gegeven zullen worden, omdat MBO/HBO-opleidingen worden stilgelegd of op een andere manier worden ingevuld. Welke richtlijnen gelden dan?

 

In verband met de coronacrisis ontstaan er in sommige gevallen problemen met de verantwoording van trajecten binnen het SectorplanPlus Z&W. Zo is er een toename van het aantal trainingen dat op afstand wordt gegeven (via beeldbellen), waarbij het vaak niet mogelijk is om een presentielijst te ondertekenen. Ook komt het voor dat mbo- en hbo-opleidingen tijdelijk worden stilgelegd of op een andere manier worden ingevuld dan normaal. In dit kader worden de volgende richtlijnen gehanteerd:

  • Bij online trainingen (niet E-Learning) is het toegestaan dat een docent een presentielijst ondertekent en zelf alle namen van deelnemers opschrijft en bevestigt. De bevestiging kan bijvoorbeeld door middel van vinkjes/kruisjes bij namen van deelnemers die wel of niet hebben deelgenomen. Het is hierbij van belang dat de docent duidelijk aangeeft dat het een online training betreft (door dit bijvoorbeeld met pen erbij te schrijven);
  • Bij opleidingen binnen Activiteit A en B geldt dat de gehele periode waarin iemand is ingeschreven voor de opleiding geldt als subsidiabel. Alleen indien een opleiding formeel wordt stilgezet is dit niet langer subsidiabel.

Meer weten?

Voor meer informatie over de uitvoering SectorplanPlus Z&W neem je het beste contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl |06 – 444 302 33