Skip to main content

De subsidieoproep ‘Uitwerkings- en verduurzamingssubsidie lokale netwerken samenhangende ouderenzorg- Fase II en III’ richt zich op professionals werkzaam in lokale netwerken van zorg, ondersteuning en welzijn.

Werkt u samen met lokale netwerkpartners aan het realiseren van een samenhangend aanbod van zorg, ondersteuning en welzijnsactiviteiten voor thuiswonende ouderen in de wijk? Heeft uw netwerk reeds inzicht in de kansen en belemmeringen en bijbehorend een heldere visie en doelen? En wilt u het netwerk en zijn aanbod verder afstemmen, doorontwikkelen en verduurzamen? Dan is deze subsidieoproep wellicht iets voor uw organisatie!

Subsidie aanvragen

De uitwerkings- en verduurzamingssubsidie is alleen aan te vragen door een lokaal netwerk waarin ouderen participeren en waarin tenminste huisartsenzorg, wijkverpleegkundige zorg en professionals (of vrijwilligers) vanuit ondersteuning en welzijn vertegenwoordigd zijn.

Er kan maximaal € 49.500,- worden aangevraagd. Subsidiabel zijn: personele inzet van de netwerkprofessionals voor maximaal 75% en de inzet van de actieonderzoeker tot maximaal 20% van de totaal gesubsidieerde projectkosten. De looptijd van de projecten is niet langer dan 12 maanden. Voor deze subsidieronde is een totaalbedrag van maximaal €1.237.500,- beschikbaar.

Een aanvraag dient uiterlijk 1 juli 2021 te zijn ingediend. 

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71