Skip to main content

Het Ministerie van VWS heeft deze week, na de nodige vertraging als gevolg van de coronacrisis, bekendgemaakt welke middelen voor het vierde tijdvak van SectorplanPlus worden toegekend. In totaal is voor dit tijdvak 234,5 miljoen euro beschikbaar. Naast het beschikbare budget voor de aangevraagde opleidingstrajecten in tijdvak 4, stelt het ministerie een additioneel bedrag van 22,5 miljoen euro beschikbaar voor corona-gerelateerde scholing.

 

De aanvragen voor tranche 4 hebben in totaal een waarde van bijna 271 miljoen euro. Gebaseerd op de realisatie in voorgaande tijdvakken, is de verwachting dat dit budget voldoende is voor de realisatie van alle opleidingsprojecten. De subsidiereservering wordt per subsidietraject aangepast aan het beschikbare budget, hiervoor zal naar alle waarschijnlijkheid een verdeelsleutel worden toegepast.

Verlenging tijdvak 4

Vanwege de coronacrisis hebben diverse scholingstrajecten een tijdje stilgelegen en daarom is de looptijd van tijdvak 4 verlengd. Dit houdt in dat opleidingen en trainingen niet tot en met 31 december 2021 subsidiabel zijn, maar tot 23 augustus 2022.

Doelgroep nieuwe instroom uitgebreid

Naast de verlenging is vanwege de coronacrisis ook de definitie voor nieuwe instroom in tijdvak 4 aangepast. Waar de doelgroep eerst alleen gold voor medewerkers die maximaal 1 jaar in dienst waren ten tijde van de start van de opleiding, is dat nu uitgebreid naar 2 jaar. Op deze manier kunnen eventueel door corona uitgestelde trainingen en opleidingen nu toch via het SectorplanPlus gesubsidieerd worden.

Deelnameverklaringen per groep

Tenslotte is er wederom een efficiëntieslag mogelijk gemaakt: deelnameverklaringen kunnen nu ook voor een hele groep deelnemers gebruikt worden.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden op het gebied van HR neem je het beste contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl |06 – 444 302 33