Skip to main content

Subsidies in het vastgoed

Nederland heeft flinke ambities op het gebied van verduurzaming. Zo moeten alle gebouwen in 2050 energieneutraal zijn. Wettelijke eisen voortvloeiend uit het energieakkoord, toenemende maatschappelijke druk en toekomstbestendig financieel beleid vragen echter nu al om het verduurzamen van bestaand vastgoed. Wil je ook investeren in nieuwbouw of een duurzame verbouwing van een pand? Grote kans dat je in aanmerking komt voor subsidie.

Maximaal subsidievoordeel

Finestri is gespecialiseerd in de begeleiding van verduurzamingsprojecten. Om optimaal van de subsidiemogelijkheden te kunnen profiteren is het van belang om in een zo vroeg mogelijk stadium mee te denken. Door de juiste (combinatie van) subsidiekansen wordt verduurzaming van vastgoed een interessante businesscase.

Onze diensten

  • Uit handen nemen van de volledige subsidieverwerving
  • Ontzorgen bij het voeren van een gedegen subsidieadministratie
  • Fungeren als subsidieadviseur of subsidiedesk ad interim
Subsidierealisatie zorg welzijn

Populaire subsidieregelingen

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Investeringssubsidie Duurzame Energie (ISDE)

Een subsidie voor zowel particuliere als zakelijke markt voor de aanschaf van duurzame installaties zoals zonneboilers, warmtepompen, biomassaketels en pelletkachels.

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Energie Investeringsaftrek (EIA)

Een fiscale stimuleringsregeling in de vorm van een extra winstaftrek om zakelijke investeerders te stimuleren om te investeren in energiezuinige technieken en duurzame energie.

MIA/VAMIL

MIA/VAMIL

Fiscale stimuleringsregelingen om zakelijke investeerders te stimuleren om te investeren in milieuvriendelijke technieken, bestaande uit een extra winstaftrek en verhoogde afschrijving van investeringskosten

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE++)

Stimulering Duurzame Energieproductie (SDE+)

Een subsidie voor duurzame energieproductie door middel van windmolens, zonnepanelen of biomassacentrales.

Provinciale en gemeentelijke regelingen

Provinciale en gemeentelijke regelingen

Diverse provinciale en regionale regelingen bieden aanvullende subsidiemogelijkheden. Wij vertellen graag welke van toepassing zijn voor jou.

Vastgoed project

Cero-Invest

Op 1 januari 2023 moeten alle kantoren in Nederland een energielabel van C of beter hebben. Vooruitlopend hierop wordt een kantoorgebouw aan de Pelmolenlaan in Woerden verduurzaamd, waarbij van het huidige label G zelfs naar label A zal worden gesprongen. Hiertoe wordt onder meer geïnvesteerd in LED verlichting, warmteterugwinning, nieuwe kozijnen voorzien van HR++ glas, een VRF systeem en zonnepanelen. Deze energiebesparende maatregelen komen voort uit een maatwerk EPA-U advies. Voor deze investeringen hebben wij een EIA-aanvraag ingediend waarin alle maatregelen in één keer zijn gemeld. Ook hebben wij SDE+-subsidie aangevraagd voor de Zon-PV installatie.

Stel jouw subsidievraag aan Marcel

Voor deze klanten werken wij