Skip to main content

De ISDE-regeling heeft als doel de productie van duurzame energie te stimuleren om zodoende bij te dragen aan de realisatie van de energiedoelstellingen uit het Energieakkoord. Hierin staat dat het aandeel duurzame energie in 2023 16% moet bedragen.

 

De ISDE richt zich met name op relatief kleine productie-installaties, zoals kleinschalige warmtepompen en zonneboilers. Onlangs is besloten om de succesvolle regeling met 5 jaar te verlengen, tot 1 januari 2026. Vanaf 2021 zal de ISDE naar verwachting worden verbreed en zal er ook subsidie beschikbaar komen voor isolatiemaatregelen voor particuliere koopwoningen.

Zowel particulieren als zakelijke gebruikers (profit en non-profit) komen voor de ISDE-subsidie in aanmerking. Een belangrijk verschil is dat zakelijke gebruikers een aanvraag moeten indienen voordat er tot aanschaf van een apparaat wordt overgegaan. Voor particulieren geldt juist dat een aanvraag pas kan worden ingediend nadat een apparaat is gekocht, betaald en geïnstalleerd.

Budget 2020

In 2020 is in totaal EUR 100 miljoen beschikbaar. Dit budget is nog maar voor de helft geclaimd. Er is dus nog voldoende ruimte voor nieuwe aanvragen!

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Marcel Grosfeld:
mgrosfeld@finestri.nl | 06 – 47 05 97 20