Skip to main content

De huidige subsidieregeling Praktijkleren liep tot en met studiejaar 2021/2022. Het ministerie van OCW heeft besloten de regeling met een jaar te verlengen. Ook voor studiejaar 2022/2023 kan dus subsidie praktijkleren worden aangevraagd.

 

De regeling stimuleert werkgevers om leerplaatsen aan te bieden in het vmbo, mbo (bbl), hbo en wo. De regeling is een tegemoetkoming voor de kosten die een werkgever maakt voor de begeleiding van een leerling of een student.

De regeling kent een apart onderdeel voor flexibele derde leerwegtrajecten die ook wijzigingen kent. Dit zijn kortlopende trajecten als alternatief voor de langdurige en aan meer eisen gebonden bbl-trajecten in het mbo. Aan deelnemers wordt korte erkende scholing geboden die voor werkgevers interessant kan zijn.

Meer weten

Mocht je vragen hebben over HRM-subsidies in de zorg, neem dan contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl|06 – 44 43 02 33.