Skip to main content

Nieuwe subsidie: VKII

In 2020 moet er een broeikasgasreductie zijn gerealiseerd van 25% ten opzichte van 1990. Om investeringen in CO2-reducerende maatregelen extra te stimuleren, heeft het kabinet besloten om een nieuwe subsidie te introduceren: de subsidie Versnelde Klimaatinvesteringen. Met deze VKII subsidie worden klimaatinvesteringen, met normaliter een terugverdientijd van meer dan vijf jaar, voor bedrijven interessant.


Energie-efficiëntie

Een belangrijk thema binnen de regeling is energie-efficiëntie. Het gaat er om dat industriële ondernemingen minder energie gaan verbruiken binnen het productieproces. Denk hierbij aan technieken die de energie-efficiëntie van warmte-, droog- en scheidingsprocessen verbeteren. Naast energie-efficiëntie ondersteunt de regeling ook projecten op het gebied van recycling of hergebruik van afval.

Belangrijkste voorwaarden

  • Het moet gaan om investeringen in de eigen bedrijfsvoering, dus resulterend in een direct milieuvoordeel voor de eigen onderneming;
  • De technieken moeten zich al bewezen hebben. Voorwaarde is dat de werking ervan al minimaal drie keer eerder in de industrie in Nederland is gedemonstreerd;
  • De investeringen moeten een terugverdientijd zonder subsidie van meer dan vijf jaar hebben;
  • Er mogen nog geen investeringsverplichtingen zijn aangegaan voor het moment van indiening van de subsidieaanvraag;
  • Projecten moeten uiterlijk op 31 december 2020 afgerond zijn (kosten gemaakt en betaald).

Grootschalige projecten gezocht

De overheid is op zoek naar grootschalige projecten. De subsidie moet minimaal € 125.000,- bedragen. De subsidie voor investeringen in energie-efficiëntie bedraagt 30% van de extra kosten ten opzichte van een minder milieuvriendelijke investering. Aanvragen kunnen vanaf 1 augustus 2019 tot en met 30 juni 2020 worden ingediend en worden behandeld op volgorde van binnenkomst (‘first come, first serve’).

Goed om te weten: maatregelen (zowel zekere als voorwaardelijke) die een onderneming in het kader van MJA of MEE reeds toegezegd heeft te zullen nemen, komen niet voor deze subsidie in aanmerking.

 

Heb je investeringsplannen die resulteren in energiebesparing? Neem snel contact met ons op zodat wij de subsidiekansen snel voor je kunnen toetsen!