Skip to main content

Zorginstellingen in de care-sector (VVT, gehandicaptenzorg) kunnen weer subsidieaanvragen indienen voor digitaliseringsinitiatieven. Subsidieregeling InZicht is hiervoor opnieuw opengesteld, de looptijd is met een jaar verlengd tot eind 2022.


Het doel van InZicht is om zorginstellingen te helpen om standaard digitale uitwisseling van gegevens met andere zorgverleners en met cliënten of hun naasten te realiseren. Dit moet (dubbele) administratie en fouten door miscommunicatie voorkomen. Zorgverleners houden zo meer tijd over voor directe zorg aan hun cliënten. Verder ontstaat er ruimte voor meer regie op het zorgproces voor cliënten en mantelzorgers.

Subsidie aanvragen

Het minimale bedrag van de subsidieaanvraag is € 25.000 per zorgaanbieder. De subsidie voor de modules Ontsluiting naar een PGO en eOverdracht bedraagt maximaal € 200.000 per module en per organisatie. De projectleider van een samenwerkingsverband ontvangt € 25.000 voor de coördinerende werkzaamheden.

Meer weten?

Voor meer informatie neem je het beste contact op met Igor Heinen: IHeinen@finestri.nl |06 – 23 34 16 71