Skip to main content

Op grond van de Subsidieregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional kunnen subsidies worden verstrekt voor deelname aan de EVC-procedure ‘vakbekwame hbo jeugd- en gezinsprofessional’. EVC staat voor Erkenning van Verworven Competenties. Deze regeling stimuleert jeugd- en gezinsprofessionals die niet zijn geschoold op minimaal hbo-niveau, maar wél werken op dat niveau, om zich te registreren. Na het succesvol afronden van een EVC-procedure krijgt een jeugdprofessional een vakbekwaamheidsbewijs.

 

Er is een wijziging gekomen op deze subsidieregeling: het toevoegen van een nieuwe doelgroep, namelijk jeugdprofessionals met een niet passend hbo-diploma die op het moment van de aanvraag tot inschrijving in het kwaliteitsregister jeugd korter dan één jaar werkzaam waren in het jeugddomein.

Tekort aan voldoende vakbekwame jeugd- en gezinsprofessionals

De wijziging bevordert het behoud van deze professionals in het jeugddomein. Als de jeugdprofessionals hun registratie in het kwaliteitsregister jeugd verliezen en geen werkzaamheden meer kunnen uitvoeren die door een geregistreerd professional moeten worden gedaan, kan dit in de praktijk betekenen dat zij het risico lopen hun huidige functie niet meer te kunnen vervullen. Een tekort aan voldoende vakbekwame jeugd- en gezinsprofessionals onderstreept het belang van deze wijziging.

Voorwaarden EVC subsidie

De subsidie bedraagt € 450 per EVC-procedure. Per jeugdprofessional wordt één keer subsidie verstrekt. Er wordt geen subsidie vertrekt als voor deelname van de jeugdprofessional aan de EVC-procedure eerder subsidie is ontvangen in het kader van SectorplanPlus of de tegemoetkomingsregeling EVC Jeugd- en gezinsprofessional 2018. De jeugdprofessional moet uiterlijk 1 maart 2023 zijn gestart met de EVC-procedure.

Meer weten?

Voor meer informatie over de subsidiemogelijkheden in de zorg neem je het beste contact op met Raymond van de Peppel: rvandepeppel@finestri.nl |06 – 444 302 33