Skip to main content

De DUMAVA-subsidie is bedoeld voor eigenaren van maatschappelijk vastgoed om te stimuleren dat zij investeren in verduurzamingsmaatregelen. De nieuwe aanvraagronde zal op 22 april 2024 opengaan en sluiten op 31 december 2024, of zoveel eerder als het budget is uitgeput. Het budget voor deze derde openstelling bedraagt € 237,5 miljoen.

 

Om de doeltreffendheid van de DUMAVA-regeling te vergroten en het tempo van verduurzaming te verhogen, zijn er wijzigingen voorgesteld voor de derde indienronde in april 2024. Deze zijn nog niet definitief, maar we delen alvast de voorgenomen wijzigingen.

Subsidiebedragen en -percentages aangepast

De maximale subsidie per project wordt verlaagd van € 2,5 miljoen naar € 1,5 miljoen. Door de verlaging kunnen meer aanvragers subsidie ontvangen. Daarnaast zal 70% van het beschikbare budget (€ 166,25 miljoen) worden bestemd voor integrale projecten en slechts 30% (€ 71,25 miljoen) voor losse (maximaal 3) maatregelen. De keuze hiervoor is gebaseerd op de ambitie om integrale renovaties meer te stimuleren. Het subsidiepercentage voor losse maatregelen wordt verlaagd van 30% naar 20%. Bij ‘Integrale Projecten’ blijft de subsidie in principe 30%, maar kan oplopen tot 40% bij verduurzaming naar de renovatiestandaard. Wel worden de subsidiabele projectkosten gemaximeerd op € 85,- per m2 gebruiksvloeroppervlakte per labelsprong.

Maatregelenlijst

Een aantal maatregelen worden van de lijst verwijderd. Zo zijn LED-verlichtingssystemen, HR-pompen, zonnepanelen en het laten opstellen van energielabels niet meer subsidiabel. Daarnaast worden de eisen voor bepaalde maatregelen aangescherpt:

  • HR-glas: u-waarde maximaal 0,8 W/m2K (was 1,2).
  • Bij isolatie van de thermische schil moet voldaan worden aan een minimale R-waarde van het totaal aan isolatiematerialen.
  • Warmtepompen moeten minimaal energielabel A++ hebben en een geluidsniveau van maximaal 40dB van de buitenunit.

Nieuw in de lijst zijn kierdichting en lucht/lucht warmtepompen > 20 kW. Daarnaast zijn mogelijkheden voor energieopslag (accu of batterij) uitgebreid.

Overige aanpassingen

  • De regeling staat behalve voor rijksmonumenten nu ook open voor gemeentelijke en provinciale monumenten.
  • Het laten opstellen van energieadviezen blijft subsidiabel, maar het subsidiepercentage is gelijk aan het subsidiepercentage voor het uitvoeren van het verduurzamingproject (20, 30 of 40%).

Meer weten?

Wil je meer weten over deze regeling? Neem dan contact op met Marcel Grosfeld: mgrosfeld@finestri.nl |06 – 47 05 97 20