Skip to main content

ZonMw heeft onlangs een aantal nieuwe subsidie-oproepen gepubliceerd, waaronder de subsidieregeling ‘Ondersteuning maatschappelijke beweging tegen eenzaamheid’. De subsidie is voor bestaande initiatieven die willen doorontwikkelen of uitbreiden. Het initiatief is gericht op het voorkomen of verminderen van sociale of emotionele eenzaamheid bij ouderen boven de 75 jaar.

 

Het initiatief wordt uitgevoerd op lokaal niveau, in de buurt of wijk, op meerdere locaties en/of voor meerdere specifieke doelgroepen.  Uw initiatief is aangesloten of voornemens om aan te sluiten bij de landelijke coalitie of één van de lokale coalities ‘Eén tegen eenzaamheid’. De projectgroep bestaat bij voorkeur uit samenwerkingspartners uit zowel het publieke als het private domein.

Hoogte ZonMw-subsidie

De ZonMw-subsidie bedraagt maximaal € 40.000,- per project met een looptijd van minimaal 12 en maximaal 18 maanden. Er dient minimaal 25% cofinanciering te worden bijgedragen in cash of in kind. Voor deze subsidieronde is totaal € 800.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen tot dinsdag 1 september 2020 (14:00 uur) worden ingediend.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over ZonMw-subsidie contact op met Igor Heinen | 06 – 23 34 16 71
IHeinen@finestri.nl