Skip to main content

ZonMw heeft een nieuwe oproep gepubliceerd binnen het programma Verpleging en Verzorging. Het gaat om de oproep ‘Projectideeën onderzoeksprojecten Verpleging en Verzorging – Essentiële zorg’. Het programma draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

 

Het doel van deze oproep is het werven van vijf projecten die bijdragen aan het wetenschappelijk onderbouwen van het verpleegkundig en/of verzorgend handelen. De onderzoeksresultaten moeten een grote kans op toepassing in de praktijk hebben en leiden tot een betere kwaliteit van de zorg.

Wie kan subsidie aanvragen?

Samenwerkingsverbanden die deel uitmaken van  een onderzoeksinfrastructuur voor verpleging en verzorging kunnen een aanvraag indienen. In de onderzoeksgroep zijn universiteit(en), hogescho(o)l(en), mbo-instelling(en), zorgorganisatie(s) vertegenwoordigd. Ook het perspectief van de cliënt is vertegenwoordigd.

Beschikbare budget

Het beschikbare budget per project bedraagt maximaal € 600.000. De duur van een project is maximaal vier jaar. Voor deze subsidieronde is een budget van € 3 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen tot en met 29 september 2020 worden ingediend.

Meer weten?

Neem voor meer informatie over ZonMW-subsidie neem je het beste contact op met Igor Heinen | 06 – 23 34 16 71 | IHeinen@finestri.nl