Skip to main content

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd binnen het programma Verpleging en Verzorging. Het gaat om de oproep ‘Leren van implementeren: implementatie van effectieve interventies in de verpleging en verzorging’. Het programma Verpleging en Verzorging draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en is zo van betekenis voor de aantrekkelijkheid van het beroep en de kwaliteit van zorg.

 

De doelstellingen van dit programma zijn:

  • Versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk;
  • Verbetering van de kennisbenutting;
  • Doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden.

Het doel van de nu gepubliceerde oproep is tweeledig: de implementatie stimuleren van effectieve verpleegkundige en/of verzorgende interventies (werkwijzen, handelingen en producten) en het opdoen van kennis over hoe implementatie het beste tot stand komt in de verpleging en verzorging. Uiteindelijke doel is dat de projecten bijdragen aan een betere kwaliteit van zorg. Subsidie kan worden aangevraagd voor de implementatie van bestaande interventies die in de praktijk nog onvoldoende worden gebruikt. Er moet al kennis zijn over de bewijskracht en implementeerbaarheid van de interventie.

Subsidie aanvragen

Aanvragen kunnen worden ingediend door samenwerkingsverbanden met daarin in ieder geval een onderzoeksorganisatie, met aantoonbare ervaring met verplegingswetenschappelijk onderzoek, en twee of meer praktijkorganisaties in de verpleging en verzorging. De hoofdaanvrager is een onderzoeksorganisatie. Per subsidieaanvraag kan maximaal € 300.000 worden aangevraagd. De maximale looptijd is drie jaar. Cofinanciering van minimaal 25% is verplicht. Het beschikbare budget voor de oproep is € 1,2 miljoen. Aanvragen kunnen tot en met 11 februari 2021, 14.00 uur worden ingediend via ProjectNet.

Meer weten?

Voor meer informatie over de mogelijkheden neem je het beste contact op met Igor Heinen iheinen@finestri.nl | 06 – 23 34 16 71