Skip to main content

ZonMw heeft een oproep gepubliceerd binnen het programma Verpleging en Verzorging. Het gaat om de oproep ‘Projectideeën persoonsgebonden subsidie: talentontwikkeling masteropgeleide verpleegkundigen en verpleegkundig specialisten’. De subsidie is bedoeld om de aantrekkelijkheid van het beroep van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten en de kwaliteit van de zorg te bevorderen.

 

Het programma draagt bij aan de versterking van de professionaliteit van verpleegkundigen, verzorgenden en verpleegkundig specialisten. Het versterken van de professionaliteit kan op verschillende manieren. De doelstellingen van dit programma zijn:

  • versterking van de wetenschappelijke onderbouwing van de praktijk;
  • verbetering van de kennisbenutting;
  • doorontwikkeling van goede praktijkvoorbeelden.

Voor wie?

 Aanvragen kunnen worden ingediend door verpleegkundig specialisten en master opgeleide verpleegkundigen die werkzaam zijn in de klinische praktijk (dus niet in beleid of in een managementfunctie).

Subsidie aanvragen

Per project kan maximaal € 200.000 worden aangevraagd. De maximale looptijd is 36 maanden. Het beschikbare budget voor de oproep is € 1 miljoen. Aanvragen kunnen tot en met 10 mei 2022, 14.00 uur worden ingediend via MijnZonMw.

Meer weten?

Voor vragen over HR subsidies in de zorg neem je hebt beste contact op met Raymond van de Peppel: Rvandepeppel@finestri.nl |06 – 44 43 02 33.