Skip to main content

Zorg voor Innoveren heeft de eerste ronde van de subsidieregeling voor Implementatie- en Opschalingscoaching vroegtijdig gesloten. De regeling was een groot succes. Veel zorgaanbieders hebben een aanvraag ingediend. Er vindt een tweede ronde plaats die begint op 1 september 2020.

 

Met deze nieuwe subsidieregeling, genaamd implementatie- en opschalingscoaching, kan door een zorgaanbieder een externe coach worden ingehuurd die zorginnovatoren adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is om innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg. Het maximale subsidiebedrag bedraagt € 5000,-. De coach kan de zorginnovatoren adviseren over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Het moet daarbij gaan om sociale of technologische innovaties gericht op kosten- of arbeidsbesparing (e-health, gezondheidstechnologie).

Wie komen in aanmerking?

  • Zorgaanbieders die willen innoveren maar niet goed weten hoe. Een coach kan helpen bij de ontwikkeling van een innovatiestrategie én implementatieplan;
  • Zorgaanbieders die een zorginnovatie willen implementeren of opschalen. Een coach kan adviseren over de vormgeving van het implementatie- of opschalingstraject;
  • Ontwikkelaars van een zorginnovatie. Een coach kan helpen bij implementatie of opschaling. Let op: Ontwikkelaars van een zorginnovatie kunnen alleen een subsidie-aanvraag doen in samenwerking met een zorgaanbieder.

Meer informatie

Een idee of voorliggend innovatieproject bespreken?  Neem contact op met onze adviseur zorginnovatie Igor Heinen | 06 – 23 34 16 71 | IHeinen@finestri.nl