Skip to main content
Projecten

Zorg & Welzijn: Kwintes

By 14 juni 2019februari 2nd, 2023No Comments
kwintes finestri
Sector Zorg & Welzijn

Ondersteuning bij de controle subsidie Praktijkleren

Kwintes heeft voor het eerst de subsidie Praktijkleren aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemen Nederland (RVO). Natuurlijk zijn er (begeleiders van) leerlingen die voor de subsidie in aanmerking komen. Maar of de onderbouwing van de subsidie ook op orde was?

Na de toekenning volgde een bericht dat er een zogenaamde deskcontrole plaats ging vinden. Dit betekende dat alle onderliggende documenten binnen twee weken moesten worden aangeleverd. Samen met de adviseur van Finestri is de documentatie verzameld. Na controle door de adviseur is de verzamelde, maar wel minimale bewijslast, door Kwintes naar RVO gestuurd. Van een tweetal leerlingen was echter al duidelijk dat die per abuis in de aanvraag zijn meegenomen, aangezien beiden eerder uit dienst waren en de begeleiding niet kon worden aangetoond. RVO kwam met een oordeel over de aangeleverde informatie: alleen de begeleide weken van de twee leerlingen, die eerder uit dienst zijn gegaan, worden uiteindelijk op de subsidie in mindering gebracht. De overige opgevoerde weken bleven wel overeind!

Al met al is Kwintes zeer tevreden over het resultaat. De focus gaat nu nog meer liggen op het proces en de benodigde administratieve documenten. Ook hierbij ondersteunt onze adviseur hen.

Stel jouw subsidievraag aan Raymond

Expert zorg en welzijn finestri raymond

Meer projecten