Skip to main content

Subsidies Zorg & Welzijn

Zorginstellingen staan voor een grote uitdaging. Een groeiende en veranderende zorgvraag, krimpende budgetten en personeelstekorten vragen om innovatieve oplossingen. De overheid stelt diverse subsidies beschikbaar om innovatie in de zorg te stimuleren en om extra impulsen te geven aan opleidingsprojecten en nieuwe instroom. Finestri heeft veel kennis en ervaring in de gezondheidszorg opgedaan, mede door de samenwerking met zorgkoepels. Wij zijn op de hoogte van de mogelijkheden en koppelen jullie projecten en activiteiten aan subsidiekansen.

Altijd op de hoogte blijven van het laatste subsidienieuws voor de zorg?

Een optimaal subsidieresultaat

Bij de uitvoering van subsidies is de trend naar striktere controles op juiste besteding duidelijk waarneembaar. We zien in de praktijk dat er vaak onvoldoende rekening wordt gehouden met de eisen die gesteld worden aan de verantwoording. Een zeer gedegen aanpak is dan ook essentieel om een optimaal subsidieresultaat te behalen. Daar helpen we je graag bij.

Onze diensten

  • Organisatiescan van de subsidieorganisatie
  • Inrichten van een efficiënte subsidie-organisatie
  • Uit handen nemen van de volledige subsidieverwerving
  • Ontzorgen bij het voeren van een gedegen subsidieadministratie
  • Fungeren als subsidieadviseur of subsidiedesk ad interim
Subsidierealisatie zorg welzijn

Populaire subsidieregelingen

ZonMw

ZonMw

ZonMw subsidieert gezondheidszorgonderzoek én stimuleert zorginnovatie. Van fundamenteel onderzoek tot implementatie van nieuwe behandelingen, preventieve interventies of verbeteringen in de structuur van de gezondheidszorg. ZonMw kent verschillende programma’s die via subsidieoproepen periodiek worden opgesteld.

SET

SET

De Stimuleringsregeling E-health Thuis (SET) is voor zorgorganisaties dé subsidie om de reeds ingeslagen weg van ‘zorg op afstand’ en ‘langer zelfstandig thuis wonen’ op te schalen en te borgen. Subsidie is mogelijk voor de aanschaf van e-health apparatuur en voor de opleidingskosten voor het gebruik van deze apparatuur.

SectorplanPlus Zorg en Welzijn

SectorplanPlus Zorg en Welzijn

Eind 2017 is het SectorplanPlus Zorg en Welzijn geïntroduceerd. Zorg- en welzijnsinstellingen krijgen in een aantal tranche tot en met 2021 de mogelijkheid om subsidie voor diverse opleidingstrajecten aan te vragen.

SOW

SOW

De Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (SOW) is bedoeld om de kwaliteit van de wijkverpleging te verbeteren. De SOW kan worden aangevraagd om projecten voor nieuwe werkwijzen en verbeteringen in gang te zetten. Bijvoorbeeld voor het vormgeven van een herkenbaar en aanspreekbaar team in de wijk, het terugdringen van administratieve lasten of het verbeteren van de ICT-infrastructuur.

Praktijkleren

Praktijkleren

Met de regeling stimuleert het ministerie van OC&W werkgevers om praktijkleerplaatsen en werkleerplaatsen aan te bieden, zowel in het VMBO, MBO als het HBO (vanaf 2019 ook in de zorg).

Stagefonds

Stagefonds


Het Stagefonds is er voor zorginstellingen die stageplaatsen aanbieden aan studenten die een verpleegkundige, verzorgende of sociaal agogische opleiding volgen. Ook komt een opleiding tot doktersassistent, apothekersassistent of tandartsassistent in aanmerking voor subsidie.

Tel mee met Taal

Tel mee met Taal

De subsidieregeling Tel mee met Taal is gericht op de verbetering van de taalvaardigheid van werknemers, de aanpak van laaggeletterdheid bij volwassenen en de leesbevordering bij kinderen.

Zorg & Welzijn project

Kwintes: ondersteuning bij de controle subsidie Praktijkleren

Kwintes ondersteunt mensen met psychiatrische of psychosociale problemen. Zij bieden hulp bij wonen, werken en leren om een zo zelfstandig mogelijk leven te ontwikkelen. Ze hebben voor het eerst de subsidie Praktijkleren aangevraagd bij de Rijksdienst Voor Ondernemen Nederland (RVO). Na de toekenning volgde een bericht dat er een zogenaamde deskcontrole plaats ging vinden. Samen met de adviseur van Finestri is de documentatie verzameld om de subsidieopbrengst te maximaliseren.

Stel jouw subsidievraag aan Raymond

Expert zorg en welzijn finestri raymond

Voor deze klanten werken wij