Skip to main content

Met de nieuwe subsidieregeling ‘Zorg voor Innoveren’ kan door een zorgaanbieder een externe coach worden ingehuurd die zorgaanbieders adviseert over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Doel hiervan is om innovaties beter en sneller te laten landen in de zorg.

 

Met deze subsidieregeling kan een externe coach worden ingehuurd voor een bedrag van maximaal € 5000,-. De coach kan de zorginnovatoren adviseren over implementatie- en opschalingsvraagstukken. Het moet daarbij gaan om sociale of technologische innovaties gericht op kosten- of arbeidsbesparing (e-health, gezondheidstechnologie).

Wie komen in aanmerking?

  • Zorgaanbieders die willen innoveren maar niet goed weten hoe. Een coach kan helpen bij de ontwikkeling van een innovatiestrategie én implementatieplan;
  • Zorgaanbieders die een zorginnovatie willen implementeren of opschalen. Een coach kan adviseren over de vormgeving van het implementatie- of opschalingstraject;
  • Ontwikkelaars van een zorginnovatie. Een coach kan helpen bij implementatie of opschaling. Let op: Ontwikkelaars van een zorginnovatie kunnen alleen een subsidie-aanvraag doen in samenwerking met een zorgaanbieder.

Subsidie aanvragen


Maximaal kan € 5.000,- worden aangevraagd per adviestraject per ronde. In totaal is er voor deze subsidieronde € 200.000,- beschikbaar. Aanvragen kunnen tot 30 juni 2020 (tot 14.00 uur) worden ingediend (ronde 1), dit tot het moment dat het subsidiebudget van € 200.000 nog niet is helemaal is opgebruikt.

Meer informatie

Heb je interesse in deze subsidie of wil je een projectidee bespreken? Neem dan gerust contact op met Igor Heinen, subsidieadviseur en expert op het gebied van zorginnovatie.